mandag 29. februar 2016

Viktig Info om Trening

Vi trener inne hver torsdag frem til Påske.

Etter Påske og frem til seriestart (og etter serieslutt) tilbyr vi lørdagstrening samt en ukentlig trening, vi har enda ikke fått tildelt banetid. Vi ber om at foreldrene prioriterer lørdagstreningen, da det er her det trenes mest på samspill og spillforståelse.

I tillegg oppfordrer vi til at jentene deltar på TelenorXtra-tilbudet, vi så i fjor stor fremgang hos de jenter som deltok.

Når seriekampene starter tilbyr vi lørdagstrening. Vi har meldt på to serielag for 05'er fotball, samt et lilla-lag. Jentene tilbys da lørdagstrening og 1-2 kamper i uken, samt evt. to dager med TelenorXtra.
På seriekamper for 06 vil alle få tilnærmet lik spilletid og kan få prøve ulike spilleposisjoner.
Lilla-lag er meldt på i 05-serien, 7'er fotball og deltakelse vil rullere. Spilletid og posisjon på Lilla-kamper vil bli bestemt av lagleder ut fra modenhet, utholdenhet og generell innsats på treninger. Målet med Lilla-kamper er å gi jentene ekstra utfordringer og utvikling, men det er viktig at jentene blir motivert fremfor begrenset. Foreldre bes snakke med jenten sin om hun ønsker å delta/føler seg klar for 7'er kamp mot eldre jenter. Hvis jenten ikke er klar, gi beskjed til Miriam og gi beskjed når hun senere ønsker å prøve seg.

Vi har nå 16 jenter på laget og skulle gjerne rekruttere litt flere, har jenten en venninne/bekjent som kunne tenke seg å prøve fotball, ta henne med på noen treninger.